Навчальні вимоги

Загальнонавчальні вміння і навички 2 клас

Навчально-організаційні вміння і навички:

 • добирати індивідуальне обладнання для проведення уроку, розкладати його в належному порядку
 • включатися в роботу відразу після вказівки вчителя; дотримуватися єдиних вимог до оформлення письмових завдань;
 • практично розрізняти основні елементи навчальної книжки (обкладинка, корінець, сторінка), користуватися закладкою;
 • дотримуватися правильної постави під час читання і письма;
 • співпрацювати в парі.
Загальномовленнєві вміння і навички:
 • говорити в помірному темпі, чітко, вільно, виразно, з відповідною силою голосу;
 • зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання за відомою і вільною моделлю, зв'язно (3-4 реченнями) передавати почуте, побачене;
 • запитувати про незрозуміле, невідоме тощо.
 • з повагою звертатися до вчителя, учнів.
Загальні вміння:
 • виділяти в предметах певні ознаки, розрізняти розмір, форму, колір, смак тощо.
 • знаходити у двох об'єктів однакові,. схожі і різні зовнішні ознаки;
 • зіставляти групи предметів за однією істотною ознакою, помічати зміни в спостережуваних об'єктах за орієнтирами, указаним вчителем;
 • робити (за допомогою вчителя) висновок-узагальнення за результатами виконання навчального завдання;
 • виконувати завдання за зразком і аналогією.
Контрольно-оцінні вміння:
 • знаходити фактичну помилку під час зіставлення результатів власної роботи за зразком і орієнтирами вчителя;
 • оцінювати свою діяльність за орієнтирами , поданими вчителем (правильно, красиво, що саме; якщо помилився, то в чому , що треба змінити, чого уникати в наступній роботі та ін.).